Hilda Olivia Berndtsson

Födelsedatum:1876-05-08
Dödsdatum:1937-03-08
Gravsatt:1937-03-24
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2108, 2109

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn