Henry Berndtsson

Födelsedatum:1942-10-11
Dödsdatum:2019-11-11
Gravsatt:2020-01-21
Ort:Hjälteby
Gravnummer:VA 02 2108, 2109

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn