Asta Sylvia Margareta Alfredsson

Födelsedatum:1920-07-20
Dödsdatum:1985-07-03
Gravsatt:1985-07-11
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2274, 2275

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn