Birger Levin Alfredsson

Födelsedatum:1883-06-01
Dödsdatum:1942-08-13
Gravsatt:1942-08-22
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2274, 2275

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn