Jan-Inge Alfredsson

Födelsedatum:1947-05-12
Dödsdatum:2005-04-08
Gravsatt:2005-05-19
Ort:HÖVIKSNÄS
Gravnummer:VA 02 2274, 2275

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn