August Berndtsson

Födelsedatum:1858-02-06
Dödsdatum:1948-03-17
Gravsatt:1948-04-01
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2174, 2175

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn