John Emil Eliasson

Födelsedatum:1899-03-14
Dödsdatum:1986-11-05
Gravsatt:1986-11-14
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2174, 2175

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn