Olga Eliasson

Födelsedatum:1898-03-21
Dödsdatum:1999-08-01
Gravsatt:1999-08-12
Ort:VALLA
Gravnummer:VA 02 2174, 2175

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn