Axel Mandus Andersson

Födelsedatum:1875-09-20
Dödsdatum:1876-09-19
Gravsatt:1876-11-26
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2138, 2139

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn