Ingeborg Annie Andersson

Födelsedatum:1917-03-29
Dödsdatum:2018-11-20
Gravsatt:2019-06-19
Ort:RÄFSAL
Gravnummer:VA 02 2138, 2139

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn