Britta Kristina Berndtsdotter

Födelsedatum:1851-03-07
Dödsdatum:1920-11-09
Gravsatt:1920-11-19
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2138, 2139

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn