Bernhard Bengtsson

Födelsedatum:1855-02-07
Dödsdatum:1927-10-09
Gravsatt:1927-10-21
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2264, 2265

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn