Oskar Bolivar Bernhardsson

Födelsedatum:1878-08-10
Dödsdatum:1898-07-06
Gravsatt:1898-07-13
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2264, 2265

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn