Märta Andersson

Födelsedatum:1912-09-09
Dödsdatum:1998-03-20
Gravsatt:1998-04-03
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:VA 02 2264, 2265

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn