Bernhard Berndtsson

Födelsedatum:1876-08-31
Dödsdatum:1915-06-30
Gravsatt:1915-07-09
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2097, 2098

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn