Ellen Bensson

Födelsedatum:1906-02-02
Dödsdatum:1974-12-17
Gravsatt:1975-01-15
Ort:KUNGÄLV, GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2097, 2098

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn