Ester Viktoria Berndtsson

Födelsedatum:1903-09-04
Dödsdatum:1907-04-25
Gravsatt:1907-05-03
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 02 2097, 2098

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn