Albin Andersson

Födelsedatum:1875-11-27
Dödsdatum:1949-11-07
Gravsatt:1949-11-13
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3259, 3260

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn