Magdalena Andreasson

Födelsedatum:1882-08-04
Dödsdatum:1980-12-02
Gravsatt:1980-12-13
Ort:VALLA
Gravnummer:VA 03 3259, 3260

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn