Ingrid Charlotta Andreasson

Födelsedatum:1905-12-14
Dödsdatum:1911-04-21
Gravsatt:1911-04-30
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3259, 3260

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn