Anni Kay

Födelsedatum:1890-12-27
Dödsdatum:1942-10-31
Gravsatt:1942-11-08
Ort:LERUM, GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3001, 3002

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn