Hutchinson-Kay James

Födelsedatum:1943-02-04
Dödsdatum:1981-07-28
Gravsatt:1981-10-27
Ort:KUNGÄLV, GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3001, 3002

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn