James Hutchinson-Kay

Födelsedatum:1885-10-28
Dödsdatum:1976-01-14
Gravsatt:1976-06-11
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3001, 3002

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn