Anna Britta Andreasdotter

Födelsedatum:1835-09-07
Dödsdatum:1907-02-11
Gravsatt:1907-02-22
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4152, 4153

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn