Ester Hansson

Födelsedatum:1909-07-08
Dödsdatum:2006-02-14
Gravsatt:2006-03-07
Ort:GÖTEBORG
Gravnummer:VA 04 4152, 4153

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn