Asta Karin Evelina Andersson

Födelsedatum:1920-03-25
Dödsdatum:1940-06-23
Gravsatt:1940-06-30
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4152, 4153

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn