Anna Maria Berndtsson

Födelsedatum:1854-02-07
Dödsdatum:1878-05-15
Gravsatt:1878-05-30
Ort:STENKYRKA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4217, 4218

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn