Charles Larsson

Födelsedatum:1900-08-20
Dödsdatum:1989-03-21
Gravsatt:1989-04-02
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4217, 4218

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn