Sara Ingeborg Larsson

Födelsedatum:1902-03-23
Dödsdatum:1982-12-25
Gravsatt:1983-01-12
Ort:UDDEVALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4217, 4218

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn