Fritz Rutgersson

Födelsedatum:1903-06-05
Dödsdatum:1987-02-25
Gravsatt:1987-05-09
Ort:MÄLLBY
Gravnummer:VA 04 4100, 4101

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn