Olaus Andreasson

Födelsedatum:1860-09-29
Dödsdatum:1939-12-27
Gravsatt:1940-01-05
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4100, 4101

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn