Karolina Andreasdotter

Födelsedatum:1857-06-25
Dödsdatum:1924-01-14
Gravsatt:1924-01-24
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4100, 4101

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn