Aina Justina Bokvist

Födelsedatum:1916-06-05
Dödsdatum:2000-02-17
Gravsatt:2000-05-02
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 083

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se