Harry Johan Axel Bokvist

Födelsedatum:1912-02-09
Dödsdatum:1973-06-02
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 083

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se