Ulla Elisabet Bokvist

Födelsedatum:1947-09-09
Dödsdatum:1976-10-16
Gravsatt:1977-05-14
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 083

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se