Anna-Brita Elisabet Johansson

Födelsedatum:1929-04-28
Dödsdatum:2020-04-14
Gravsatt:2020-08-28
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 063

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se