Konstantin Johansson

Födelsedatum:1895-09-09
Dödsdatum:1988-09-06
Gravsatt:1988-10-22
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 063

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se