Anna Helena Johansson

Födelsedatum:1900-12-11
Dödsdatum:1971-11-20
Gravsatt:1971-12-18
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 063

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se