Anna Katarina Borgström

Födelsedatum:1890-02-12
Dödsdatum:1962-03-20
Gravsatt:1962-05-12
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 012

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se