Uno Vidar Borgström

Födelsedatum:1914-05-01
Dödsdatum:1986-03-09
Gravsatt:1986-05-24
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 012

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se