Jöns Mattias Emanuel Borgström

Födelsedatum:1910-12-25
Dödsdatum:1995-03-06
Gravsatt:1995-05-22
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 012

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se