August Ansgarius Jansson

Födelsedatum:1898-02-04
Dödsdatum:1959-03-23
Gravsatt:1959-04-04
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 006

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se