Monika Hillberg

Födelsedatum:1958-11-27
Dödsdatum:1991-10-11
Gravsatt:1992-05-23
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 006

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se