Edit Vilhelmina Jansson

Födelsedatum:1910-11-03
Dödsdatum:1999-06-15
Gravsatt:1999-10-02
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 006

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se