Barbro Jansson

Födelsedatum:1929-03-08
Dödsdatum:2009-06-01
Gravsatt:2009-07-11
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se