Bertil Jansson

Födelsedatum:1928-09-19
Dödsdatum:2009-01-06
Gravsatt:2009-07-11
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se