Erik Rupert Jansson

Födelsedatum:1891-08-10
Dödsdatum:1979-04-05
Gravsatt:1979-08-11
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se