Erik Oskar Arne Elvsberg

Födelsedatum:1925-10-11
Dödsdatum:2009-11-07
Gravsatt:2010-05-14
Ort:Hofors
Område: U
Gravnummer:1 U 070

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se