Karin Albertina Heldevik

Födelsedatum:1905-03-18
Dödsdatum:1980-07-22
Gravsatt:1980-09-13
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 070

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se