Natanael Paulinus Heldevik

Födelsedatum:1900-01-11
Dödsdatum:1982-08-12
Gravsatt:1982-10-01
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 070

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se